Tuesday, 27 November 2012

TATABAHASA: KATA NAMA KHAS

Catatan
1. Kata nama khas ditulis dengan menggunakan huruf besar pada huruf awal perkataan.
2. Kata akronim (dibina daripada percantuman beberapa huruf awal sesuatu
    perkataan seperti RISDA, LUTH, ASEAN) juga termasuk dalam kelompok 
    kata nama khas.
3. Kata gelaran "si" dan "sang"boleh juga diberi pengertian khusus
    (contohnya: Si Mati, Sang Kancil).
3 comments: